Phim tài liệu: Ánh nến bên đường

https://ift.tt/tA3Rr4V

Buổi tối tòa nhà nào đẹp nhất London? Một người dẫn chương trình Anh quốc đã trả lời rằng đó chính là Đại sứ quán Trung Quốc. Vì đối diện với nơi đây là những ánh nến thỉnh nguyện trong suốt nhiều năm chưa bao giờ tắt. “Trên thế giới mỗi ngày đều có thỉnh nguyện và biểu tình, nhưng họ thì trường kỳ làm vậy, mà lại rất hòa bình. Điều đó đem đến sức mạnh lớn lao nhất (most powerful).”

The post Phim tài liệu: Ánh nến bên đường appeared first on Trí Thức VN.


Originally posted here: https://ift.tt/c2IdJ7E
Đăng nhận xét

Đăng nhận xét