Văn Hóa

Những bức ảnh màu hiếm có về Paris 100 năm về trước

Năm 1909, một giám đốc ngân hàng giàu có tại Pháp tên là Albert Kahn đã quyết định khởi động một dự án nhiếp ảnh nhằm ghi lại hình ảnh về các thành phố trên khắp thế giới sử dụng công nghệ ảnh màu mới xuất hiện. Ông đã ủy thác cho 4 nhiếp ảnh gia thực hiện việc này, và tất nhiên dự án bắt đầu với Paris…

Những bức ảnh màu hiếm có về Paris 100 năm về trước
Xe bán hoa.

Những người dân Paris.

Những bức ảnh màu hiếm có về Paris 100 năm về trước

Tháp Eiffel nhìn từ xa.

Những bức ảnh màu hiếm có về Paris 100 năm về trước

Những bức ảnh màu hiếm có về Paris 100 năm về trước

Những bức ảnh màu hiếm có về Paris 100 năm về trước

Những bức ảnh màu hiếm có về Paris 100 năm về trước
Hội chợ hoa.

Những bức ảnh màu hiếm có về Paris 100 năm về trước

Một người say rượu.
Một cụ già đã từng tham gia chiến tranh.

Những bức ảnh màu hiếm có về Paris 100 năm về trước

Những bức ảnh màu hiếm có về Paris 100 năm về trước

Khách sạn.

Những bức ảnh màu hiếm có về Paris 100 năm về trước

Những bức ảnh màu hiếm có về Paris 100 năm về trước

Những bức ảnh màu hiếm có về Paris 100 năm về trước

Ảnh tư liệu từ Petapixel, Public Domain (US)
Lê Nguyên tổng hợp

Đăng nhận xét

Đăng nhận xét