Một ghi chép kỳ lạ về pho tượng dự đoán được 3 đời Hoàng đế

https://ift.tt/3m3taQ2

Ghi chép dưới đây được tham khảo từ “Tuyên Thất Chí” của tác giả Trương Độc thời Đường và cuốn “Phật Tổ lịch đại thông tái”, kể về một pho tượng thần bí có khả năng dự đoán được sự dài ngắn của 3 đời Hoàng đế nhà Đường.

Vào triều đại nhà Đường, có một pho tượng bằng vàng rất kỳ lạ tương truyền được một kỳ nhân đúc vào thời Bắc Chu. Khi Võ Tắc Thiên tại vị, pho tượng được đặt trong một tòa điện của Hoàng cung, do một người đặc trách bảo quản nghiêm ngặt.

Sau khi Đường Huyền Tông lên ngôi, nghe nói đến pho tượng vàng thần kỳ này liền tìm đến cung điện để kiểm chứng. Ông sai người mở điện ra để xem diện mạo của pho tượng.

Một ghi chép kỳ lạ về pho tượng dự đoán được 3 đời Hoàng đế
Tranh vẽ Đường Huyền Tông và Trương Quả Lão, một vị tiên trong Bát Tiên. (Họa sĩ Nhậm Nhân Phát, Wikipedia, Public Domain)

Ngày hôm sau, Đường Huyền Tông hỏi Cao Lực Sĩ: “Pho tượng vàng này thần kỳ ở chỗ nào?”

Cao Lực Sĩ nói: “Thần được biết pho tượng này do cao nhân của triều đại trước đúc ra. Pho tượng có thể dự đoán thời gian tại vị của một Hoàng đế là dài hay ngắn. Phương pháp xem chính là đứng trước pho tượng hô lớn. Nếu như thời gian tại vị của Hoàng đế là rất lâu dài thì pho tượng sẽ rung động trong khoảng thời gian rất lâu. Nếu thời gian tại vị là ngắn thì pho tượng chỉ rung động một lát là ngừng lại ngay.”

Đường Huyền Tông thấy vậy liền đứng trước pho tượng vàng hô lớn, lập tức pho tượng rung động rất lâu. Hoàng đế cười nói: “Xem ra ta có thể làm Thiên tử trong thời gian rất lâu.” Cao Lực Sĩ chắp tay lễ bái và chúc mừng.

Lúc ấy, người con trai thứ ba của Đường Huyền Tông, Lý Hanh, là thái tử Đông Cung. Con trai của Lý Hanh là Lý Dự tuổi còn rất nhỏ. Đường Huyền Tông cho gọi cả hai cha con Lý Hanh đến điện để xem họ sau này có thể được thừa Thiên mệnh hay không. Ông bảo thái tử Lý Hanh đứng trước pho tượng hô lớn. Kết quả là pho tượng chỉ rung động một chút rồi dừng lại. Sau đó, ông lại bảo cháu trai của mình đứng trước tượng vàng và hô lớn. Kết quả là pho tượng rung động trong khoảng thời gian lâu hơn. Hoàng đế Đường Huyền Tông nói: “Cháu trai của ta sau này cũng được lâu dài!”

Bấy giờ mặc dù Lý Hanh là thái tử, Lý Dự là con cả của Lý Hanh, nhưng không có gì đảm bảo rằng Lý Hanh hay Lý Dự sẽ làm Hoàng đế. Đường Huyền Tông là vị Hoàng đế thứ 7 của triều đại nhà Đường. Ông tại vị trong suốt hơn 40 năm, từ năm 712 đến năm 756, có thể nói là rất lâu dài so với thời gian tại vị trung bình của một vị Hoàng đế. Lý Hanh lên ngôi, lấy hiệu là Đường Túc Tông, tại vị trong 6 năm từ năm 756 đến năm 762. Lý Dự lên ngôi, lấy hiệu là Đường Đại Tông, tại vị trong hơn 17 năm từ 762 đến năm 779. Thời gian tại vị của ba vị Hoàng đế này cũng phù hợp với kết quả mà pho tượng vàng đã dự đoán.

Theo ghi chép trong lịch sử, ba vị Hoàng đế này đều rất tôn kính Thần Phật. Đường Huyền Tông rất kính trọng ba vị đại sư nổi danh thời bấy giờ là Thiện Vô Úy, Kim Cang Trí và Bất Không.

Đường Túc Tông từng lập đàn tràng trong Hoàng cung và mời cao tăng tới giảng giải kinh Phật. Đường Túc Tông còn cho lựa chọn những nhân tài kiệt xuất của các địa phương xuất gia làm tăng, học tập Kinh Phật. Lúc ấy có hơn một vạn người bước vào tu hành.

Đến thời Đường Đại Tông, ông hạ chiếu đúc tượng Phật bằng vàng và đồng, đặt ở những nơi trang nghiêm. Ông cũng thường xuyên dẫn quan lại đến cúng lễ, khẩn cầu. Đồng thời ông cũng hạ chiếu cho người phiên dịch Kinh Phật. Vào triều đại nhà Đường, Phật giáo hết sức hưng thịnh.

Chúng ta đều biết rằng xe lửa muốn vận hành được an toàn, không gặp phải nguy hiểm cần phải có đường ray. Các vì sao trên bầu trời vận hành cũng phải tuân theo một quỹ đạo nhất định, cho nên mới có thể ở trên bầu trời cao mà di chuyển hàng trăm triệu năm. Người xưa tin rằng vận mệnh của con người cũng là có quỹ đạo, giảng khái quát là “sinh lão bệnh tử”, nhưng nếu chi tiết ra thì cũng là có thể nhìn thấu những sự kiện lớn trong cuộc đời. Trong lịch sử nhân loại mãi đến thời cận đại vẫn có những nhà tiên tri hết sức nổi tiếng có thể tiên đoán vận mệnh. Còn nơi tiểu đạo thế gian thì vẫn luôn lưu truyền những hình thức xem bói đoán mệnh, đôi khi thể hiện sự chính xác đến không ngờ.

Theo Epoch Times tiếng Trung
An Hòa biên tập

Xem thêm:

Mời nghe radio:

The post Một ghi chép kỳ lạ về pho tượng dự đoán được 3 đời Hoàng đế appeared first on Trí Thức VN.


Originally posted here: https://ift.tt/3vzH9QJ
Đăng nhận xét

Đăng nhận xét