Trí tuệ cổ nhân: Thiên tượng biến hóa đối ứng với đạo đức con người

https://ift.tt/3kB96nX

Người xưa có câu: “Người đang làm, Trời đang nhìn” nghĩa là tất cả những việc mà con người làm thì Thần Phật, Trời Đất đều minh tỏ. Một khi con người làm ra những chuyện trái với Thiên lý thì sẽ có thiên tượng cảnh báo. Nếu con người không kịp thời tu sửa thì Trời sẽ giáng đại nạn để trừng trị. Điều này trong lịch sử đã có rất nhiều ghi chép.

Trí tuệ cổ nhân: Thiên tượng biến hóa đối ứng với đạo đức con người
(Ảnh: Nejron Photo/Shutterstock, Royalty-free stock photo)

Trong cuốn chính sử Hậu Hán Thư có ghi lại một đoạn lịch sử về hai cha con am hiểu thiên tượng là Lang Tông và Lang Nghĩ như vậy.

Lang Tông, tự là Trọng Tuy, là người am hiểu thiên văn, đoán trước được việc tốt xấu sẽ xảy ra trong tương lai dựa vào thiên tượng. Thời Hán An Đế, Lang Tông giữ chức huyện lệnh huyện Ngô. Lúc bấy giờ, kinh thành thường xuyên có thiên tượng bất thường, gió bão thổi đến. Vì thế, Lang Tông đoán rằng trong kinh thành sắp xảy ra hỏa hoạn lớn. Ông bèn ghi lại thời gian và phái người trực sẵn. Quả nhiên đúng vào thời gian mà Lang Tông dự đoán đã có vụ hỏa hoạn lớn xảy ra trong kinh thành.

Chuyện này về sau truyền đến Hoàng đế, Hoàng đế muốn triệu Lang Tông lên, ban cho một chức quan cao hơn. Nhưng Lang Tông lại cho rằng dùng một việc như thế để đối lấy công danh thì thật đáng xấu hổ. Đêm hôm ấy, ông để ấn tín lại nha huyện rồi rời đi, từ đó về sau cũng không ra làm quan nữa.

Lang Nghĩ kế thừa sự nghiệp của cha, cũng tinh thông thiên văn mà biết trước được sự việc. Thời Hán Thuận Đế thường xuyên xảy ra thiên tai và hiện tượng bất thường, vì vậy triều đình đã triệu Lang Nghĩ đến để hỏi. Lang Nghĩ dâng tấu chương nói rằng Trời giáng xuống nhân gian những thiên tượng bất thường, Đất cũng hiển lộ ra những điềm báo tai ương, đây chính là Thiên Thượng trách cứ Đế vương. Khi nào Đế vương tu sửa hành vi và bồi dưỡng đạo đức bản thân thì chính sự mới trở lại bình thường.

Trong tấu chương, Lang Nghĩ cũng khẩn thiết cầu xin Hoàng đế soi xét lại bản thân, tìm ra lỗi lầm của bản thân để tu sửa thì tai họa mới có thể được tiêu trừ. Thời ấy, triều đình xa xỉ, phóng đãng, không trọng dụng người hiền tài, hình phạt quá hà khắc, quan viên buông thả… Lang Nghĩ cũng nhắc đến thiên tai xảy ra vào lúc ấy như động đất và lũ lụt đều là tai họa do đạo đức đồi bại mà bị Trời trừng phạt.

Hoàng đế sau khi xem tấu chương của Lang Nghĩ đã phái quan Thượng thư chất vấn ông. Lang Nghĩ không sợ hãi mà chỉ rõ rằng những tai họa và thiên tượng dị thường xảy ra đều là có quan hệ mật thiết với chính sự tại thế gian. Ông cũng đưa ra biện pháp để tiêu trừ tai họa, hy vọng triều đình có thể sớm thực hiện. Ông còn nói rằng, nếu như triều đình có thể kịp thời cải thiện thì đầu mùa hạ sẽ có mưa kịp thời mà không bị hạn hán, nếu không sẽ nguyện ý lấy cái chết để tạ tội.

Sau khi dâng tấu xong, triều đình ban cho Lang Nghĩ chức quan Lang Trung, nhưng ông cáo bệnh không nhận và về quê sinh sống.

Hoàng đế sau khi xem xong tấu chương của Lang Nghĩ thì không tu sửa khuyết điểm của bản thân, triều đình cũng không có sự cải thiện nào. Đến tháng tư năm ấy quả nhiên xảy ra động đất và hiện tượng sụt lún đất. Mùa hè năm đó không có mưa nên xảy ra hạn hán. Mùa thu năm ấy, tộc Bi quấy nhiễu. Năm sau, tộc Khương xâm chiếm Lũng Tây. Tất cả những điều này đều cho thấy cảnh báo của Lang Nghĩ không sai. Sau đó triều đình lại chiêu mộ Lang Nghĩ, nhưng ông một mực không nhận.

Những người tinh thông thiên văn thời xưa cho rằng, sự biến hóa của thiên tượng là đối ứng với sự biến hóa của đạo đức con người thế gian. Nếu như thế gian xảy ra sự tình vi phạm Thiên lý thì Trời sẽ giáng hạ hiện tượng bất thường hoặc tai họa xuống để cảnh báo. Nếu như con người không kịp thời chính lại lỗi lầm của bản thân thì Trời sẽ giáng xuống đại nạn. Tuy nhiên trong sử sách cũng chép lại rằng nếu chính sự thật sự nghiêng đổ, đạo đức thật sự không thể cứu thì thiên tượng cũng sẽ ngừng giáng xuống. Đây chính là lúc có họa diệt quốc, vong thân.

Người xưa thụ nhận nền văn hóa Thần truyền nên luôn mang trong mình lòng kính Trời, biết mệnh, không dám làm ra những chuyện trái Thiên lý. Rất nhiều người thời xưa biết trước được hiện tượng thiên văn, trong đó đa số đều là xem nhẹ danh lợi nơi thế tục. Họ thông qua khả năng của mình mà truyền đạt lại thông tin và ý nguyện của Trời. Những chuyện như thế trong lịch sử có rất nhiều, cũng là bài học để con người hiện đại nhìn nhận lại mình, kịp thời tu sửa, bồi dưỡng đạo đức để có được tương lai tốt đẹp và bình an.

Theo Vision Times tiếng Trung
An Hòa biên tập

Xem thêm:

Mời xem video:

The post Trí tuệ cổ nhân: Thiên tượng biến hóa đối ứng với đạo đức con người appeared first on Trí Thức VN.


Originally posted here: https://ift.tt/3rp7izx
Đăng nhận xét

Đăng nhận xét